torsdag 17 april 2008

Tillstånd…

Vi har tidigare undersökt möjligheten hos Trafikkontoret och fått positiv respons om att få till ett tillfälligt tillstånd för en ny skatepark på Årstalänken. 
När vi nu kommit fram till att asfalten på Årstalänken inte riktigt fungerar i det skick om den ligger idag har vi gått vidare för att undersöka hur Trafikkontoret ställer sig om vi behöver gjuta en betonggrund alt lägga ny asfalt. Vi inväntar för svar...