torsdag 26 augusti 2010

Birgitta

1 juni i år: Årstafrun, som på sin tid, för blott 200 år sedan, ägde och jord-brukade nära nog hela Brännkyrka – nu ska hon hedras med en sk ”POCKET-PARK” ett litet inklämt kvarter – en grön bullerstörd grop mellan trafikleder, som nära nog är obrukbar som park för dagens Årstabor...

Utlåtande 2010: RIII (Dnr 312-916/2010): Kristina Alvendal: ”I samband med iordningställande av ett grönområde i Årsta har framkommit att ett nytt namn på park behövs. Jag är glad över att vi kan hedar Märta Helena Reenstierna med en park ett stenkast från Årstagård och jag instämmer därför i namnberedningens förslag”.

I glädjerus tog jag för givet att Stadbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal äntligen hade backat och syftade på landskapsparken på Årstafältet där man hitills plöjt ner 50 miljoner bara i anläggningskostnader och där Årstafruns sista slåtterängar finns bevarade… Men icke, den aktuella ytan är ett kvarter som nu nästan känns naturligt att bebygga eftersom man idag nästan byggt igen det stråk som för bara några år sedan förband Årstafältet med Årstaskogen.

Vaddå iordningställande av grönområde!? Förstår inte vad Kristina syftar på. I denna bullerstörd grop har inget överhuvudtaget inget iordningställande gjorts!? Det enda som hänt är att det byggs ett hus kvarteret mittemot och att man i kvarteret bakom lägger ner ytteligare en fotbollsplan för att ge plats för fler bostäder....

Vad blir nästa steg? Bygga bort parken framför Årstagård, parken vid Årstaliden och parken mellan Årstavägen och bränningevägen. Parallellt med att de bygger i Årstaskogen intill scoutstugan, bygger Årstastråket och skrotar landkspasparken och bygger igen Årstafältet?!

Inget verkar tyvärr längre omöjligt när Stockholm i all hast skall ge plats för ett Göteborg…

Snart är anläggningsarbetet av ”Årstafruns park” genomförd (trots att Kristina Alvendals gick ut med nyheten 1 juni i år. I dag ´skriver Kristina i SvD att hon nästa mandatperiod vill anlägga sk pocket-parker... Jag vet var hon menar. Landskapsparken för boende i söderort skrotas, Årstafältet söderorts sista gärde ska byggas igen samtidigt som man även bygger bort fotbolls-planer skolgårdar mm. Medborgarna får sitta fint ihop-klämda i sk pocket-parker (barnen ska enligt Kristina sitta fint – inte tillsammans utan bredvid! på de små röda bänkarna!). Enligt Kristina ska vi inte förvänta oss några större gröna ströv-områden i stället får vi hålla till godo med sk pocket-parker… Ströva det får den som vill göra i Gallerior eller i sten-staden…

Jag äger min röst! Den lägger jag på rätt färg i höstens val!