söndag 29 mars 2009

100% street plaza…

Arbetet går framåt! I dag möttes Johan Sandström, Ants Neo, Carl S:t Clair Renard från Sthlm Sub Surfers och Birgitta Adolfsson från Nätverket Årstafältet! 

Vi har skissat vidare på idén om en skatepark för 100% street plaza på en del av Årstalänken (som sedan 2004 ej längre används för trafik). Vi kommer nu gå vidare med en utförligare skiss, material-lista tillsammans med en grov tidsplan för projektet. Därefter träffar vi Trafikkontoret och presenterar våra idéer. Trafikkontoret har gett löften om ett tillfällig upplåtelse och att bekosta anläggning av ny asfalt. Vidare kommer vi att söka sponsring och projektstöd för övrigt material och hjälp med grävning mm. Vi söker fler som är intresserade att delta i förverkligandetav parken – hör av dig till oss om du är intresserad!

lördag 28 mars 2009

fredag 27 mars 2009

Uppstartsmöte för 100 % street

Nu är det dags för uppstart av 100 % streetplaza på Årstafältet. Söndag den 29 mars kl. 14.00 ( sommartid ) träffas vi vid Valla torgs tvärbanestation.