torsdag 17 april 2008

Håll Årstafältet grönt!

I dagarna har det gått ut en arkitekttävling från Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden och Mikael Söderlund om att undersöka Årstafältet för utförsäljning och exploatering. Se länk för mer detaljer kring tävlingen och Årstafältet.
Nätverket Årstafältet! är av princip inte motståndare till bostadsbebyggelse, men vi anser att det är en demokratisk rättighet att även boende i söderort skall ha tillgång och närhet till en park av betydande mått. Årstafältet är söderorts sista gärde och är sedan 2001 detaljplanerat som park. Genomförandetiden för detaljplanen går ut 2016.
Nätverket Årstafältet! verkar för att fler skall hinna hitta till Årstafältet och förstå potentialen med Landskapsparken innan det är för sent. Nätverket Årstafältet! arbetar även på en vision för parken med alternativa platser för bostadsbebyggelse. Vi söker kontakt med fler intresserade personer, föreningar eller andra grupper som vill delta.
www.arstafaltet.se