måndag 7 april 2008

Planeringsträff # 1

Till alla intresserade för att realisera en skatepark på Årstalänken…

Nästa steg är att vi ta fram underlag som vi kan få accepterade av Trafikkontoret och
för att kunna beräkna kostnader, bygge mm. Vi måste även hitta rätt plats på Årstalänken för skate-parken.

Vi behöver få tillstånd ett uppstartsmöte, helst i denna vecka.
Hur ser det ut i slutet av veckan, vad passar bäst för er dag- eller kvällstid?
Det bästa är väl att träffas på Årstalänken och sedan kanske ta ett möte på inne på något ställe i Årsta!?

Jag föreslår torsdag em/kväll! alt lördag någon gång under dagen. När kan ni?

Vi behöver komma överens om en gemensam idé om parken:
– Hur den skall se ut, vad skall ingå?
– Placering var på länken?
– Produktion av ritingar och underlag
– Material, kostnadskalkyl
– Ansökning av tillstånd
– Sponsring
– Arbetsgrupp, roller – vem tar ansvar för vad?
– Ta fram en grov tidsplan och sätta upp datum för bygg-start
– Övrigt


Mvh Birgitta Adolfsson