torsdag 26 augusti 2010

Birgitta

1 juni i år: Årstafrun, som på sin tid, för blott 200 år sedan, ägde och jord-brukade nära nog hela Brännkyrka – nu ska hon hedras med en sk ”POCKET-PARK” ett litet inklämt kvarter – en grön bullerstörd grop mellan trafikleder, som nära nog är obrukbar som park för dagens Årstabor...

Utlåtande 2010: RIII (Dnr 312-916/2010): Kristina Alvendal: ”I samband med iordningställande av ett grönområde i Årsta har framkommit att ett nytt namn på park behövs. Jag är glad över att vi kan hedar Märta Helena Reenstierna med en park ett stenkast från Årstagård och jag instämmer därför i namnberedningens förslag”.

I glädjerus tog jag för givet att Stadbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal äntligen hade backat och syftade på landskapsparken på Årstafältet där man hitills plöjt ner 50 miljoner bara i anläggningskostnader och där Årstafruns sista slåtterängar finns bevarade… Men icke, den aktuella ytan är ett kvarter som nu nästan känns naturligt att bebygga eftersom man idag nästan byggt igen det stråk som för bara några år sedan förband Årstafältet med Årstaskogen.

Vaddå iordningställande av grönområde!? Förstår inte vad Kristina syftar på. I denna bullerstörd grop har inget överhuvudtaget inget iordningställande gjorts!? Det enda som hänt är att det byggs ett hus kvarteret mittemot och att man i kvarteret bakom lägger ner ytteligare en fotbollsplan för att ge plats för fler bostäder....

Vad blir nästa steg? Bygga bort parken framför Årstagård, parken vid Årstaliden och parken mellan Årstavägen och bränningevägen. Parallellt med att de bygger i Årstaskogen intill scoutstugan, bygger Årstastråket och skrotar landkspasparken och bygger igen Årstafältet?!

Inget verkar tyvärr längre omöjligt när Stockholm i all hast skall ge plats för ett Göteborg…

Snart är anläggningsarbetet av ”Årstafruns park” genomförd (trots att Kristina Alvendals gick ut med nyheten 1 juni i år. I dag ´skriver Kristina i SvD att hon nästa mandatperiod vill anlägga sk pocket-parker... Jag vet var hon menar. Landskapsparken för boende i söderort skrotas, Årstafältet söderorts sista gärde ska byggas igen samtidigt som man även bygger bort fotbolls-planer skolgårdar mm. Medborgarna får sitta fint ihop-klämda i sk pocket-parker (barnen ska enligt Kristina sitta fint – inte tillsammans utan bredvid! på de små röda bänkarna!). Enligt Kristina ska vi inte förvänta oss några större gröna ströv-områden i stället får vi hålla till godo med sk pocket-parker… Ströva det får den som vill göra i Gallerior eller i sten-staden…

Jag äger min röst! Den lägger jag på rätt färg i höstens val!

tisdag 9 februari 2010

söndag 29 mars 2009

100% street plaza…

Arbetet går framåt! I dag möttes Johan Sandström, Ants Neo, Carl S:t Clair Renard från Sthlm Sub Surfers och Birgitta Adolfsson från Nätverket Årstafältet! 

Vi har skissat vidare på idén om en skatepark för 100% street plaza på en del av Årstalänken (som sedan 2004 ej längre används för trafik). Vi kommer nu gå vidare med en utförligare skiss, material-lista tillsammans med en grov tidsplan för projektet. Därefter träffar vi Trafikkontoret och presenterar våra idéer. Trafikkontoret har gett löften om ett tillfällig upplåtelse och att bekosta anläggning av ny asfalt. Vidare kommer vi att söka sponsring och projektstöd för övrigt material och hjälp med grävning mm. Vi söker fler som är intresserade att delta i förverkligandetav parken – hör av dig till oss om du är intresserad!

lördag 28 mars 2009

fredag 27 mars 2009

Uppstartsmöte för 100 % street

Nu är det dags för uppstart av 100 % streetplaza på Årstafältet. Söndag den 29 mars kl. 14.00 ( sommartid ) träffas vi vid Valla torgs tvärbanestation.

torsdag 8 maj 2008

Kort möte

Idag hade vi ett kort möte på plats där vi pratade design. Steven White ska rita ett förslag och sponsorer raggas. Bygget planeras komma igång ganska omgående. Om ni vet någon som har ett par miljoner till övers kan maila oss.

torsdag 17 april 2008

Håll Årstafältet grönt!

I dagarna har det gått ut en arkitekttävling från Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden och Mikael Söderlund om att undersöka Årstafältet för utförsäljning och exploatering. Se länk för mer detaljer kring tävlingen och Årstafältet.
Nätverket Årstafältet! är av princip inte motståndare till bostadsbebyggelse, men vi anser att det är en demokratisk rättighet att även boende i söderort skall ha tillgång och närhet till en park av betydande mått. Årstafältet är söderorts sista gärde och är sedan 2001 detaljplanerat som park. Genomförandetiden för detaljplanen går ut 2016.
Nätverket Årstafältet! verkar för att fler skall hinna hitta till Årstafältet och förstå potentialen med Landskapsparken innan det är för sent. Nätverket Årstafältet! arbetar även på en vision för parken med alternativa platser för bostadsbebyggelse. Vi söker kontakt med fler intresserade personer, föreningar eller andra grupper som vill delta.
www.arstafaltet.se

Tillstånd…

Vi har tidigare undersökt möjligheten hos Trafikkontoret och fått positiv respons om att få till ett tillfälligt tillstånd för en ny skatepark på Årstalänken. 
När vi nu kommit fram till att asfalten på Årstalänken inte riktigt fungerar i det skick om den ligger idag har vi gått vidare för att undersöka hur Trafikkontoret ställer sig om vi behöver gjuta en betonggrund alt lägga ny asfalt. Vi inväntar för svar...
 

tisdag 15 april 2008

Mötet på plats den 10 april

Det var några tappra som samlades och tittade på ytan för den planerade parken. Det finns en potential att få till en riktigt bra yta att åka på men det krävs en del insatser. Asfalten var inte av den kvalitet som krävs så det behövs läggas på en ny topp för att få den åkbar. Sponsring på virke och annat material behövs. Om du bor i närheten av Årstafältet och vill hjälpa till med att få projektet på rätt väg så är det bara att höra av dig till :

johan.sandstrom<->subsurfers.se

Vi behöver hjälp med både små och stora saker, hjälp till efter din egen förmåga så blir det åkbart till sommaren.

måndag 7 april 2008

Planeringsträff # 1

Till alla intresserade för att realisera en skatepark på Årstalänken…

Nästa steg är att vi ta fram underlag som vi kan få accepterade av Trafikkontoret och
för att kunna beräkna kostnader, bygge mm. Vi måste även hitta rätt plats på Årstalänken för skate-parken.

Vi behöver få tillstånd ett uppstartsmöte, helst i denna vecka.
Hur ser det ut i slutet av veckan, vad passar bäst för er dag- eller kvällstid?
Det bästa är väl att träffas på Årstalänken och sedan kanske ta ett möte på inne på något ställe i Årsta!?

Jag föreslår torsdag em/kväll! alt lördag någon gång under dagen. När kan ni?

Vi behöver komma överens om en gemensam idé om parken:
– Hur den skall se ut, vad skall ingå?
– Placering var på länken?
– Produktion av ritingar och underlag
– Material, kostnadskalkyl
– Ansökning av tillstånd
– Sponsring
– Arbetsgrupp, roller – vem tar ansvar för vad?
– Ta fram en grov tidsplan och sätta upp datum för bygg-start
– Övrigt


Mvh Birgitta Adolfsson