torsdag 8 maj 2008

Kort möte

Idag hade vi ett kort möte på plats där vi pratade design. Steven White ska rita ett förslag och sponsorer raggas. Bygget planeras komma igång ganska omgående. Om ni vet någon som har ett par miljoner till övers kan maila oss.

torsdag 17 april 2008

Håll Årstafältet grönt!

I dagarna har det gått ut en arkitekttävling från Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden och Mikael Söderlund om att undersöka Årstafältet för utförsäljning och exploatering. Se länk för mer detaljer kring tävlingen och Årstafältet.
Nätverket Årstafältet! är av princip inte motståndare till bostadsbebyggelse, men vi anser att det är en demokratisk rättighet att även boende i söderort skall ha tillgång och närhet till en park av betydande mått. Årstafältet är söderorts sista gärde och är sedan 2001 detaljplanerat som park. Genomförandetiden för detaljplanen går ut 2016.
Nätverket Årstafältet! verkar för att fler skall hinna hitta till Årstafältet och förstå potentialen med Landskapsparken innan det är för sent. Nätverket Årstafältet! arbetar även på en vision för parken med alternativa platser för bostadsbebyggelse. Vi söker kontakt med fler intresserade personer, föreningar eller andra grupper som vill delta.
www.arstafaltet.se

Tillstånd…

Vi har tidigare undersökt möjligheten hos Trafikkontoret och fått positiv respons om att få till ett tillfälligt tillstånd för en ny skatepark på Årstalänken. 
När vi nu kommit fram till att asfalten på Årstalänken inte riktigt fungerar i det skick om den ligger idag har vi gått vidare för att undersöka hur Trafikkontoret ställer sig om vi behöver gjuta en betonggrund alt lägga ny asfalt. Vi inväntar för svar...
 

tisdag 15 april 2008

Mötet på plats den 10 april

Det var några tappra som samlades och tittade på ytan för den planerade parken. Det finns en potential att få till en riktigt bra yta att åka på men det krävs en del insatser. Asfalten var inte av den kvalitet som krävs så det behövs läggas på en ny topp för att få den åkbar. Sponsring på virke och annat material behövs. Om du bor i närheten av Årstafältet och vill hjälpa till med att få projektet på rätt väg så är det bara att höra av dig till :

johan.sandstrom<->subsurfers.se

Vi behöver hjälp med både små och stora saker, hjälp till efter din egen förmåga så blir det åkbart till sommaren.

måndag 7 april 2008

Planeringsträff # 1

Till alla intresserade för att realisera en skatepark på Årstalänken…

Nästa steg är att vi ta fram underlag som vi kan få accepterade av Trafikkontoret och
för att kunna beräkna kostnader, bygge mm. Vi måste även hitta rätt plats på Årstalänken för skate-parken.

Vi behöver få tillstånd ett uppstartsmöte, helst i denna vecka.
Hur ser det ut i slutet av veckan, vad passar bäst för er dag- eller kvällstid?
Det bästa är väl att träffas på Årstalänken och sedan kanske ta ett möte på inne på något ställe i Årsta!?

Jag föreslår torsdag em/kväll! alt lördag någon gång under dagen. När kan ni?

Vi behöver komma överens om en gemensam idé om parken:
– Hur den skall se ut, vad skall ingå?
– Placering var på länken?
– Produktion av ritingar och underlag
– Material, kostnadskalkyl
– Ansökning av tillstånd
– Sponsring
– Arbetsgrupp, roller – vem tar ansvar för vad?
– Ta fram en grov tidsplan och sätta upp datum för bygg-start
– Övrigt


Mvh Birgitta Adolfsson